Shimano

105 RD-R7000-SS 11v

$ 12.364,28

Shimano

Shifter Deore SL-M5100-IR 1x11

$ 6.443,13

Shimano

Shifter Deore SL-M5100-IR 1x11

$ 6.295,33

Shimano

Shifter Alfine SL-S700 11v

$ 7.928,90

Shimano

SLX 11V RD-M7000-11-GS

$ 14.600,56

Shimano

Descarrilador trasero Metrea RD-U5000

$ 8.819,81

Shimano

Metrea SL-U5000

$ 18.601,39